« ทีมงานเจริญร่ำรวยโชค ...  พร้อมให้บริการทำพื้นไม้เนื้อแข็ง  ไม้เทียม  พร้อมลงเข็มวางคานปูนสำเร็จ  
เพิ่มความแข็งแรง  ป้องกันการทรุด  ยินดีให้ลูกค้าเลือกประเภทไม้ได้ตามความต้องการ
ถ้าต้องการ ราคาถูก กันปลวกได้ เราก็จะแนะนำให้ใช้เป็นไม้เทียม 
ส่วนถ้าชอบความสวยงามของลายไม้  ความเป็นธรรมชาติ  เราก็จะแนะนำใ้ห้ใช้เป็น ไม้จริงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง 
ทีมงานของเราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ตามความชอบใจ  และตรงตามความต้องการของท่าน