« ทีมงานเจริญร่ำรวยโชค ... บริการทำของตกแต่ง  ไม่ว่าจะเป็น  ราวกันตก
ชุดเฟอร์นิเจอร์สนาม   ซุ้มระแนง   ประตูรั้ว ฯลฯ  เพื่อความเป็นสัดส่วน  สามารถนำไปตกแต่งเพิ่มเติม
ได้ทุกบริเวณของบ้านท่านได้อย่างสวยงาม   ตามขนาดของแต่ละบ้านที่แตกต่างกันไปอย่างลงตัว