« ทีมงานเจริญร่ำรวยโชค ... ให้บริการเสริมสำหรับงานไฟฟ้าแก่ท่านที่ใช้บริการงานระแนงของเรา
ด้วยบริการติดตั้งโคมไฟ  พัดลม  ปลั๊กไฟ ฯลฯ  
เพื่อความสะดวกสบาย  ได้มาตรฐาน รับประกันความปลอดภัย