« ทีมงานเจริญร่ำรวยโชค ...   พร้อมให้บริการทำหลังคาระแนงเหล็ก 
ใครจะเชื่อว่าเราสามารถทำงานเหล็กให้เหมือกับงานระแนงไม้ได้ 
โดยที่รูปแบบต่างๆ ในการทำออกมาเหมือนระแนงไม้ เพียง
เปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็

รูปแบบถูกใจ  คุณภาพทนทาน  ราคาประหยัด  พร้อมวัสดุมุงหลังคาโปร่งแสง  คุณภาพดี