« ทีมงานเจริญร่ำรวยโชค ... พร้อมให้บริการทำหลังคาระแนงไม้  โดยเป็นประเภทไม้เนื้อแข็ง
เช่น  ไม้เต็ง  ไม้แดง   สามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า  ตาม Design ที่ลูกค้าต้องการ
พร้อมแนะนำเรื่องคุณภาพ และประเภทของไม้  ความเหมาะสมในการใช้งาน
สีสันของไม้ที่มีความสวยงาม  ใช้สีคุณภาพดีมียี่ห้อ  ได้มาตรฐาน